Wednesday, July 6, 2011

माझी एक आणखी आवडती कविता.

संपले आयुष्य सारे, संपली नाही तृषा,
संपले नाहीत तारे संपली नाही उषा.
संपले नाहीत उखाणे प्राक्तनाने घातलेले,
येथल्या खेळात पाची प्राण माझे गुंतलेले.


-प्राचार्य राम शेवाळकर.

No comments:

Post a Comment