Friday, January 15, 2016

संस्कृत सुभाषिते - ५ गोड (च) बोला

वाचा:
संस्कृत सुभाषिते - १
संस्कृत सुभाषिते - २
संस्कृत सुभाषिते - ३ 
संस्कृत सुभाषिते - ४  

संस्कृत सुभाषित आहे,

"सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात
न ब्रूयात सत्यमप्रियम
प्रियं च नानृतम ब्रूयात
देश धर्म सनातनः "

अर्थ : खरे बोला पण प्रिय वाटेल असे खरे बोला. खरे पण अप्रिय असे बोलू नका. प्रिय वाटणारे पण खोटे फ़क्त देश आणि धर्म वाचवण्याच्या वेळेस (आपदधर्म म्हणून) बोला. 

दरवर्षी मकर संक्रांत आपल्याला सत्य बोला पण प्रिय बोला असे बजावून सांगत असते आणि आज जेव्हा मी माझ्याच जीवनाचा विचार करतोय तो कळतय की ज्यावेळी मी नको तेव्हढं परखड बोलून (असते एक तारूण्याची धुंदी. जेव्हा माणस जपण्यापेक्षा आपली मतं महत्वाची वाटत असतात. वाद घालण्याची आणि निभावून नेण्याची खुमखुमी असते.) माणस दुखावली, त्यावेळेस जर मी तेच म्हणण वेगळ्या शब्दांमध्ये, वेगळ्या आवाजाच्या पट्टीत मांडल असत तर माणस दुखावली गेली नसती. पण आज हे कळतय यालाच अनुभव म्हणत असावे.

असो. हा लेख लिहीण्याचा प्रपंच माझ्या सर्व तरूण मित्रांसाठी. "पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा व्हावा" या हेतूने. केवळ मकरसंक्रातीलाच नव्हे तर सदैव गोड आणि गोडच बोला.

No comments:

Post a Comment