Wednesday, August 14, 2019

स्पष्टोक्ती.

निंदकाचे घर शेजारी असावे या इच्छेपेक्षा स्तुतीपाठकांच्या वसाहती आसपास वसविण्याचे प्रयत्न होऊ लागले की र्‍हास अटळ आहे. ( व्यक्तींचा आणि संस्थांचाही)

No comments:

Post a Comment